1

Acest site este proprietatea Trend Hospitality. Toate drepturile cu privire la conţinutul site-ului sunt rezervate (inclusiv, dar nu limitat la: text, conţinut, fotografii, grafică, video şi audio), acesta fiind protejat prin dreptul de autor ca o lucrare colectivă sau compilaţie sub legile dreptului de autor internaţionale.

Unele informaţii oferite de site sunt permise a fi utilizate de către alte părţi, cu următoarele condiţii:
– Avertizarea de Copyright trebuie să apară pe fiecare copie, împreună cu regulile de copyright
– Notificarea prealabila şi permisiunea proprietarului site-ului.

Nu este permisă copierea, distribuirea, utilizarea sau modificarea oricărui document din acest site, cu excepţia acelora care au permisiunea explicita data de proprietarul site-ului.
Utilizarea fără autorizaţie a acestei pagini web (incluzând, dar nefiind limitată la: conţinut de text, fotografii, grafică, video şi audio) este subiectul unor severe amenzi civile şi penale sub legile aplicabile in acest domeniu.

Dacă aveţi nelămuriri sau vă sunt necesare detalii suplimentare în această privinţă, vă rugăm să ne contactaţi: contact@trendhospitality.com.