Skip to main content

O posibilã alternativã la un masterat de turism, cu mai multe avantaje:
 
1. Obtinerea a douã certificãri – Diploma de studii postuniversitare de specializare a ASE si, respectiv, Certificatul de absolvire tip Ministerul Muncii al THR;
2. Posibilitatea ulterioarã de a dobândi Brevetul de turism;
3. Desi distribuite de-a lungul unui an universitar, cursurile sunt concentrate în trei perioade a câte 2 sãptãmâni de prelegeri si lucrãri aplicative, precum si o perioadã de 70 de zile de stagiu de practicã în hoteluri, sub îndrumarea unor tutori de la THR; în cadrul celor sase sãptãmâni „de scoalã”, orele se vor desfãsura la sediul ASE, precum si la sediul THR, de la hotelul Ramada Plaza (fost Turist), în zilele lucrãtoare, dupã ora 16.30 si, eventual, sâmbãta;
4. Pentru prima datã în România, sunt mobilizate resursele celor mai importante institutii de formare profesionalã în domeniul turismului, realizându-se o îmbinare fericitã între academismul profesorilor de la ASE si pragmatismul expertilor de la THR;

5. Pretul este egal cu al unui singur an de masterat, respectiv 3.600 lei, plata fãcându-se în rate ;
6. Sunt acoperite costurile materiilor prime pentru exersarea operatiunilor în Restaurantul-scoalã, precum si ale echipamentului de lucru;
7. Odatã alcãtuitã formatia de studiu, prima convocare de douã sãptãmâni s-ar putea desfãsura în luna octombrie;
8. Diploma de studii postuniversitare îsi va asocia un numãr de credite transferabile, cu recunoastere atât în tarã, cât si în strãinãtate.

Contact:
nicolae.lupu@com.ase.ro
cornelia.ene@thrgroup.ro
0746 116 738, 0742 396 070